Diabetes typ 2 – friskförklarad inom 1 månad

Hur jag blev friskförklarad från diabetes typ 2 (åldersdiabetes) inom 1 månad

LCHF Huvudbild_grey_frame

Det där kan kanske låta lite överdrivet, men så är fallet!
Nu är det inte bara jag som anser mig frisk från min diabetes. Även den nya läkare jag träffade vid min hälsokontroll mars 2011, sa detsamma. Detta efter att hon, dels ha tagit del av bevis i form av underbyggda diagram som jag tagit fram, dels HbA1c-värden, d.v..s långtidsglukosvärden.

Läkaren sa vidare:
”Kan du fortsättningsvis hålla vikten så kommer du inte att få din diabetes 2 tillbaka”.
Självfallet är det därmed också så att även andra som tagit tag i sin diabetes 2, på likartat sätt borde kunna bli kvitt sin diabetes 2. Ja, jag känner själv till andra som blivit friska, efter att ha bytt till LCHF …

LCHF-kostens förträfflighet blev jag varse, dels genom en golfkompis som blivit av med sin diabetes 2 genom LCHF, dels genom googlande. Fann sajter som Andera Eenfeldts ”Kostdoktorn”: http://kostdoktorn.se/

och Annica Dahlqvists blogg: http://annikadahlqvist.com/

Båda dessa sajter gav mig mycket matnyttigt, i dubbel bemärkelse …, vad gäller LCHF.

Diagnosen
Det faktum att jag fått diabetes 2, blev jag varse vid min årliga hälsobesiktning februari 2010. Kan nämna att jag gått på sådan ”kroppslig kontrollbesiktning” sedan decennier tillbaka, först på Hälsan på jobbet, sedan efter pensioneringen på en privat läkarmottagning. Tidigare hade alla värden varit ok, men vid kontrollen februari 2010 låg glukoshalten på 20,8 mmol/l. Fick då beskedet av min läkare att jag fått diabetes 2, en kronisk sjukdom. Visst, vän av ordning kanske börjar fundera i banor, såsom att provet som visade att jag fått diabetes 2 (glukoshalt: 20,8 mmol/L på fastande mage), kanske var fel på något sätt, och att ytterligare prov borde tagits? Vill därför tillägga att jag före provtagningen faktiskt stött på ett par åkommor som är typiska för diabetes 2. Dels hade jag under tiden före provtagningen faktiskt druckit mer vatten än vanligt vintertid (dock utan att närmare reagera …), dels råkat ut för vad som verkade vara en infektion i underlivet. Båda dessa symptom har jag senare fått reda på att de är typiska för diabetes 2. Det där med törst har man ju hört redan tidigare, men detta med problem i underlivet var något nytt för mig.

Edit:
Idag, 2015, anses det bevisat att man till och med kan bli frisk från diabetes typ 2, med LCHF – alltså sjukdomen är inte kronisk!
Dock har ju vi som redan fått diabetes typ 2 en gång, visat att vi, av ärftliga eller andra skäl, är predisponibla att få tillbaka sjukdomen – om vi återigen försätter oss i den livssituation (kanske huvudsakligen vikt?) vi var i när vi fick diagnosen första gången. Så självklart gäller det se till att  även fortsatt har stenkoll på hälsan …
Slut edit:

Besök hos dietist
Blev som alla andra som fått den sjukdomen, inbokad hos en dietist och dessutom till en optiker för synundersökning. Diabetes påverkar ju synen negativt. Besöket hos dietisten drog ut så pass på tiden att jag hunnit köra LCHF en tid och fått ner glukosvärdena till normala. Att så var fallet, hade jag redan fått belägg för i samband med mitt första återbesök på läkarmottagningen en månad efter diagnosen ställts. Berättade för henne om min kostomläggning till LCHF och att den visat sig så effektfull. Inget hon kände till, så jag fick av henne ett förslag på annan diet, med den logiska förklaringen.”Jag kan inte rekommendera dig annan kost än den jag fått lära mig vara lämplig vid diabetes 2”. Inget konstigt med det – men jag fortsatte såklart köra mitt race

Den stora fördelen med mitt besök hos dietisten var att jag då fick recept på provtagningsutrustning, nålar och mätstickor för glukos. Nu kunde jag börja kartlägga mina glukosvärdena själv rätt ordentligt.

LCHF = Low Carbon High Fat, d v s lite kolhydrater mer fett
Jag kunde snabbt konstatera att jag nu med LCHF, kunde minska ner, ja t o m sluta helt med Metformin, den medicin jag fått för att hålla nere glukoshalten.

Här vill jag dock göra ett tillägg. Jag talar mig varm för LCHF kosten, eftersom den hjälpt mig bli av med min diabetes 2. Sannolikt är LCHF-kostens effekt här huvudsakligen ett indirekt botemedel. Detta genom LCHF-kosten i sig och inte minst det faktum att den mycket effektivt minskar ens vikt. Det är sannolikt den lägre vikten som är det huvudsakliga botemedlet. Därmed är det självklart lika viktigt att man samtidigt motionerar! Själv spelar jag golf i snitt tre dagar i veckan under säsongen, april – november. Det är helt utan tvivel min trevligaste motion. Därtill gräsklippning och annat trädgårdsarbete sommartid. Vintertid är det promenader som gäller, fem km i snitt tre dagar i veckan. (Plus ca 45 min i mitt multigym efter promenaderna. Ger knappast någon motion, men har förhindrat tidigare problem med höften när golfsäsongen dragit igång.)

Detta att jag hyllar LCHF nästan som nästan det varande det enda allena saliggörande för att bota diabetes, är främst avhängigt att det knappast finns någon annat lika effektivt och behagligt sätt att gå ner i vikt? Jag brukar numera köra med att jag nu äter ”aristokratisk mat”. Tänk att få äta riktigt god mat – och samtidigt gå ner i vikt! Kan ätandet verkligen bli bättre än så?

Kan också nämna det faktum att LCHF-kost och viktnedgång till följd av denna, dessutom har en positiv effekt på blodtrycket, för den som har problem med högt blodtryck. I o f s inget nytt, men vid diabetes 2 ingår det att följa upp även den biten.

Lägg därtill det faktum att halten av de farliga blodfetterna inte försämrats – allt fettätande till trots. Hos mig ökade det goda kolesterolet (HDL) markant efter övergång till LCHF, samtidigt som det onda kolesterolet (LDL) inte påverkades nämnvärt och detta gav såklart den positiva effekten att kvoten gott/ont kolesterol ökade. Dessutom minskade halten triglycerider, även detta positivt. Detta framgår av fig 1 nedan, som jag hämtat från min sammanställning av analysresultaten från min årliga provtagning. Ja, jag har slarvat lite mer under senare tid, lite för att lite mer anpassa min mat mot vad min sambo äter – och detta framgår av provresultaten 😦

När det gäller mina blodfetter måste jag dock lägga in en liten brasklapp. Fick för snart fyrtio år sedan min gallblåsa bortopererad, efter ett antal gallstensanfall. Sannolikt är det väl så att utan gallblåsa kan det vara så att levern kontinuerligt inte hinner producera så stor mängd galla att denna räcker till till för att bryta ner allt fett vid hög fettkonsumtion? Detta borde i så fall bidra till att en del av mitt intag av fett löper rakt igenom s a s. Därmed kan LCHF passa mig extra väl …

Kolersterol och triglycerider fr start LCHF

Fig 1: Blodfetter fr o m det jag fick diabetes 2 och därmed övergång till LCHF-kost.
Här kan man se att det ökade fettintaget inte påverkat kolesterol och triglycerider negativt. Den enda effekten man kan se är att det goda kolesterolet ökat och minskat. Det lite lägre värdet för gott kolesterol april i år, 2013, är säkert avhängigt att vi någon vecka före den provtagningen, haft en vecka på Teneriffa i samband med min dotters 50-årsdag. Då bestod enbart mina frukostar av LCHF-kost. Övriga måltider åt jag som de andra …

Här en länk som visar Kostdoktorns analys av hur man bör tolka olika värden för blodfetter: http://www.kostdoktorn.se/kolesterol#tolka Den analysen visar att mina blodfetter blev klart bättre vid övergång till LCHF.

Bra att slippa mediciner som Metformin och Simvastatin
Den största anledningen till att jag slutade med Metformin för sänkning av glukoshalten och Simvastatin för att hålla blodfetterna i schack (de vill gå upp vid diabetes 2), var självfallet det faktum att LCHF-kosten tillsammans med min viktnedgång, snabbt gav mig normala glukosvärden – utan medicinering … Det är ju så att dessa mediciner, i likhet med nästan alla andra mediciner, ger biverkningar. Speciellt Simvastatin bör man undvika, om man kan, eftersom den ger en ökad benägenhet till artros. Jag vet de som klagat över ledbesvär efter att de ordinerats Simvastatin.

Så idag ligger i stort sett all Metformin och Simvastatin som jag ordinerades – kvar i kökslådan …

Min uppföljning av glukos, blodtryck och vikt
Som sagt, jag har följt upp vikt, glukos och blodtryck mycket noggrant. Jobbade under mitt yrkesverksamma liv som produktutvecklare och då gällde det att A och O är att ha noggrann kontroll över alla parametrar och en ordentlig uppföljning. Utan de bitarna hamnar man lätt på villovägar … Så jag lade in samtliga värden i Excel, där jag sedan kunde ta fram olika diagram.

Glukoshalten lade jag in som funktion av tid efter måltid och tid efter intaget Metformin. Gjorde dessutom anmärkningar, när jag ätit och druckit något utöver mitt normala. Fester är såklart lite av ett måste …

I diagrammet högst upp på sidan (klicka på diagrammet för att få en större bild) visar jag mina ”morgonvärden”, d v s värden som bygger på provtagning på fastande mage. Innan jag åt frukost vägda jag mig (plus att jag mätte midje- och stuss måttet, eftersom den kvoten är av intresse ur hälsosynpunkt), mätte blodtryck samt tog glukosprov. Tog ibland flera glukosprov, för att se mätnoggrannheten. Att jag i första hand tog morgonvärden, var självklart för att försöka undvika inverkan av olika mat och dryck och tid på dygnet och därmed minimera spridningen i resultaten. Har även tagit fram diagram med glukoshalt s f a tid efter måltid och tid efter intaget Metformin.

Blodtryck, glukos och vikt, från mina egna provtagningar på fastande mage, visas i nedanstående diagram.

Kan också nämna att jag hajade till lite grann, när jag fann nedanstående stapel med äggkartonger vid trappan till bottenvåningen, en dag jag kom hem från golfbanan.
Min sambo sa då att hon var på väg att kasta en del äggkartonger. Rester efter några månaders intag av LCHF … 😉

Äggkartongerna ca 500 px

5-2 kosten
Ja, 5-2 kosten verkar idag, 2013, vara på frammarsch som bantningsdiet. Vet själv de som anammat den och säger att det funkar bra. Viktnedgång är viktig när man vill bli botad från diabetes 2 och den får man ju även med 5 -2. Men, efter att ha kollat hos Kostdoktorn och dessutom testat själv nyligen, när jag var gräsänkling ett par veckor, fick jag en klar indikation på att även kosten i sig har betydelse. Jag åt då en striktare LCHF-kost – och glukoshalten gick ner 1 enhet …

Men som sagt, detta att gå ner i vikt – är av vikt, så visst kan 5 -2 vara en alternativ väg, om än inte lika effektiv som LCHF och dessutom – knappast lika behagligt sått att gå ner i vikt. LCHF tillåter en ju att varje dag kan sätta sig vid bordet och äta god ”aristokratisk mat”. Vid 5 – 2 kan man heller inte undvika att magen hela tidan ska ställa om sig – mat, fasta, mat, fasta, mat … Det är ju ett välkänt faktum att många som arbetat skift fått problem, problem som sannolikt kan vara en följd av oregelbundna måltider. Annars är väl i princip alla koster/dieter som leder till viktnedgång av godo. Ja, nu kan vi väl bortse från alla dessa ”fantastiska” dieter som huvudsakligen leder till jojo-bantning … En lägre vikt (lägre BMI) är ju en mycket positiv faktor även vid högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. Men beträffande det sistnämnda, så finns det ju ett antal faktorer som ar en negativ effekt …

Efter 7 år, Landstinget friskförklarade mig från min diabetes typ 2

Gör detta inlägg mest med tanke på att jag i höstas blev friskförklarad från med diabetes typ 2, av ansvariga vid min vårdcentral! Det tillhör knappast vanligheten att man blir friskförklarad från en kronisk sjukdom. I praktiken innebär det här att jag nu inte kommer att bli kallad till olika kontroller av synen,  fötterna och annat, plus att jag nu själv får stå för kostnaden för nålar och lansetter. För självklart kommer jag även fortsättningsvis att regelbundet hålla koll på glukosvärden, vikt och blodtryck. Slarvar jag så mycket att jag överskrider det tröskelvärde vad gäller vikt, för självklart finns ett sådant, så kommer jag med all säkerhet att få tillbaka min diabetes typ 2.

Vissa av oss är mer predisponibla för diabetes typ 2 (åldersdiabetes) än andra. Säkert ärftligt betingat. Lägger in ett diagram nedan som visar min glukoshalt och vikt, från februari 2010 till idag, februari 2017. Den maxvikt jag bestämt mig för att inte överskrida är 85 kg. När jag nuddat vid den vikten, så har jag skärpt till min LCHF-kost. Vi är två i familjen, så en helt ren LCHF-kost det blir det bara inte.  Inte minst med tanke på att jag då och då vill ha en pizza eller annat ”syndigt” Men motionen är minst lika viktig som kosten. I snitt promenerar vi runt 6 km en fem dagar i veckan under vintersäsongen. Sommartid blir det minst ett 80-tsl golfrundor plus gräsklippning och annat. Så länge hälsan är så bra i övrigt att det inte är något problem att motionera, så tror jag förutsättningarna för ett fortsatt friskt liv är så goda de kan vara vid min ålder.

 

4 tankar på “Diabetes typ 2 – friskförklarad inom 1 månad

 1. Intressant inlägg, har själv kört LCHF (och gör just nu) fram och tillbaka, men lider inte av diabetes, även om min far fick diabetes för ett antal år sedan. Men det verkar vara svårt att övertyga någon om att fett inte är negativt om det inte intas tillsammans med kolhydrater, speciellt när min mor är hushållslärare och har den gamla läran om att fett minsann är farligt och bildar enbart elakt kolestrol. Man blir nästan uppläxad när man börjar prata om LCHF.

  Förresten, C:et i LCHF står för ”carbohydrate”, carbon är kol (carbon dioxide = koldioxid).

  • Hej slacker666!
   Först. Tack för ditt inlägg!
   Sedan. Förstår att de som lärt en sak har svårt att anamma det som går lite stick i stäv, oavsett om de är hushållslärare eller dietister. Men egentligen behöver man inte förstå eftersom det väsentliga är att det fungerar och det gör det. Något som jag själv och åtskilliga andra kan vidimera.

   Vad gäller att C i LCHF, så står det som du säger för carbohydrate (kolhydrat). För mig som metallurg är ju C den kemiska förkortningen av carbon (kol). Den verkliga kemiska beteckningen för carbohydrate visste jag ju inte, men insåg att den kunde vara rätt lång. En koll gav: C”m”(H2O)”n”
   Mvh/Stig

 2. Pingback: Statiner ökar risken för diabetes 2 … | Runda hörnan

 3. Pingback: Vården har efter friskförklarat mig från min diabetes typ 2 – tack vare LCHF plus motion | Runda hörnan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.