1980-talet Övriga träffar

HSTA, 20 års jubileum av vår examen, firat i Bua i Vitsand 1988

Organisatör var i vanlig ordning Rune Nilsson med hustru Alice. I lika vanlig ordning var också i stort sett hela gänget på plats med sina respektive.
Arne och Eva Dahlgren, Thore och Laila Lundberg, jag och Ann-Cathrine,  Gösta och Solveig Löfkvist och Kenneth Spångberg.
Saknade – åtminstone på korten, Lars-Gunnar och Britt-Marie Hedlund.