Projekt trädgård och uppvärmning

Friggebod byggt 1993.
Grannen Tage Östman och jag behövde båda en friggebod. Kravet vid bygge av sådana var att de fick inte ligga närmare tomtgräns än 5 meter och detta skulle självklart vara till stor nackdel för oss båda. Då kom Tage på att vi kunde bygga en dubbelt så stor, d.v.s. 20 m stor friggebod ihop och lägga den mitt på tomtgränsen. Tage var både murare, byggare och hade dessutom ritat villor, bl.a. ett flertal bara på vårt villaområde, Björkbacken – så han både ritade och tog fram underlag och var till stor hjälp vid själva byggnationen. Jag försökte kompensera med att utföra så mycket jag klarade av vid själva uppförandet av friggeboden. Ja, även Johan hjälpte till. Minns att jag var lite orolig när han höll igång där uppe vid taknocken.


2007 Bygge av flytbrygga vid Uvån alldeles nedanför huset.

                                             Uppvärmning huset

1973 – 1991 körde jag, som de flesta andra, med oljeeldning. 1993 kompletterade jag med en Panasonic luft/luft värmepump. 1993 pajade luft-luft värmepumpens kompressor. Skrotade då värmepumpen och gick över till pelleteldning.

Pelleteldning
Investeringskostnad: 21 000 kr plus byggmaterial till bingen  3 000 kr. Kommunal subvention på 7500 kr, gav en nettokostnad på bara 16 500 kr. Jättebra service och pelletleveranser från Pellet & Ved, grannen Ove Högqvist, under alla år med pelleteldning, 2003 – 2018.
.
Nedan några bilder som visar bygget av pelletbingen och pelletleverans.
Allt funkade bra, men våren 2018 blev det kris i hela Europa, vad gäller pelletleveranser och jag tog beslutet att övergå till bergvärme.

Bergvärme
Bergvärme är bra, eftersom den är mycket driftsäker och för de allra flesta ekonomiskt fördelaktig och dessutom helt ren. Men det är självklart ett flertal faktorer på påverkar kostnaden. Hur djupt man måste borra för att nå berg, bergets fasthet och hur mycket värme pumpen kan ta till sig, rätt dimensionering och bra installation till bra pris. Jag har haft tur med allt detta. Relativt nära till berggrund, borrning ner till 210 m som ger mycket värme, en bra Nibe bergvärmepump och inte minst en mycket bra installation av Empe Rör (Magnus ”Rota” Johansson). Alla har såklart inte samma tur, men faller allt på plats – då kan man, som i mitt fall, få ett så här positivt resultat

Energikostnad före och efter bergvärme

Ny reviderad efterkalkyl, som visar energikostnaden vid pellet vs bergvärme: 

 

Nedan en sammanfattning av skillnad i kostnad vid pelleteldning vs bergvärme. Eftersom inte minst Ellevios höjningar av priset, kr/kWh, blir det alltför stort fel om man jämför kr/kWh från år 2017, året jag övergick till bergvärme kr/kWh från 2019/2020. Av den anledningen använder jag här genomgående 2017 års kr/kWh, d.v.s. 2:09 kr/kWh.  

Pelleteldning:

Rörlig kostnad = 33 000 kr/år = 2 750 kr/mån
Investeringskostnad = 0 kr (Pelletbrännaren avskriven) 
TOTALT: 33 000 kr/år = 2 750 kr/ mån

Bergvärme:
Rörlig kostnad = 20 300 kr = 1 690 kr/mån
Investeringskostnad = 5 000 kr/år = 420 kr/mån
TOTALT: 25 300 kr/år = 2 110 kr/mån

 Investeringskostnad bergvärme

Alltså besparingen vid övergång till bergvärme = 7 700 kr/år = 641 kr/mån
Utöver detta sparas en del arbete och passning vid pelleteldning +
bättre inomhusmiljö, samt att pannrummet där pelletbingen stod, nu kan användas för annat (se bilder ovan).

Eftersom investeringskostnaden för bergvärme i stort sett ger huset ett mervärde motsvarande investeringskostnaden, så kunde jag mycket väl kunnat bortsett från den.
Då blir kostnaden för bergvärme enbart den rörliga kostnaden
20 300 kr/år -> 1 700 kr/mån och därmed en besparing på 1 050 kr/mån.

Kan nämna att alltsedan år 2002, har grannen Ove Högqvist (Pellet & Ved) försett mig punktligt med pellet. Allt har funkat förträffligt – men mars 2018 blev det tvärstopp med pelletleveranserna. Verkligen inte Oves fel – han hjälpte mig t.o.m. när vi tillsammans försåg mig med pellets via bilens bagageutrymme ,,, Det fanns inte tillräckligt med pellets i hela Europa.

Bestämde mig då för att övergå från pelleteldning till bergvärme. Har nu kollat kostnaden pelletuppvärmning vs bergvärme och kan konstatera att jag faktiskt tjänat runt 9 000 kr under första året. Ja, närmare bestämt 800 kr/mån inberäknat avskrivning av investeringskostnaden. Se efterkalkyl i Excel ovan. Hade inte nätavgiften varit ett resultat av Ellevios monopol så hade såklart nätkostnaden varit åtskilligt lägre än nu. Den tillsammans med el-skatter gör den biten är dubbelt så hög som kostnaden för själva elströmmen! 😦

Har sedan jag övergick till bergvärme, bara kunnat se den gröna lampan lysa på värmepumpen, till vänster i bild. Alltså den lampa som visar att allt är OK. 😉

Bergvärme är bra, eftersom den är mycket driftsäker och för de allra flesta ekonomiskt fördelaktig och dessutom helt ren. Men det är självklart ett flertal faktorer på påverkar kostnaden. Hur djupt man måste borra för att nå berg, bergets hållfasthet och hur mycket värme pumpen kan ta till sig, rätt dimensionering och bra installation till bra pris. Jag har haft tur med allt detta. Relativt nära till berggrund, 12 m, borrning ner till 210 m som ger mycket värme, en bra Nibe bergvärmepump och inte minst en mycket bra installation av Empe Rör (Magnus ”Rota” Johansson). Alla har såklart inte samma tur, men faller allt på plats – då kan man, som i mitt fall, få ett så här positivt resultat.