1990-talet Övriga träffar

HSTA  30-års jubileum i Bua, Vitsand.

Ända från vår examen 1968, har vi hållit ihop och träffats när någon av oss fyllt jämnt eller det varit 10-, 20- eller som här 30-årsjubileum. Alltsedan Rune (Nilsson) flyttade tillbaka till sitt Vitsand, har våra träffar hållits hos honom  eller som här i Bua i Vitsand. Alltid lika uppsluppna träffar!

Rolf och Agneta på besök