2000-talet Övriga träffar

Vitsand, Bua, 2003, 45-års jubileum examen