2000-talet Övriga träffar

HSTA 25 års jubileum i Bua 2003

Lumparträff i Säffle oktober 2008

Fr ån vänster: Jack Gredander, Kjell-Åke Larsson, Arnold Stenbock, Bosse Waldenström, Stig Pettersson

HSTA 30 års jubileum i Bua 2008