Min vikt börjar nu överstiga den gräns där min gamla diabetes typ 2, åldersdiabetes, ger sig påmind :(

Ja. min vikt börjar nu tyvärr överstiga den gräns där mitt glukosvärde nått den gräns där min gamla diabetes typ 2 kryper inpå mig igen 😦 Ja, att just vikten är boven i dramat vad gäller diabetes typ 2, är jag helt övertygad om, inte minst efter att själv mycket noggrant följt upp mina glukosvärden alltsedan jag åkte på diabetes typ 2 (åldersdiabetes) år 2010.

Bakgrund
Jag åkte på diabetes typ 2 februari 2010. Men LCHF + motion, gjorde att glukoshalten var tillbaka igen på normal nivå – redan 1 månad senare, vid mitt återbesök hos Dr Rylander! Detta utan att jag intagit den medicin jag blivit ordinerad, Metformin + Simvastatin. Mediciner som bevisligen leder till andra hälsoproblem. Simvastatin som ska minska blodfetterna som kan stiga vid diabetes typ 2, kan ge muskelsmärtor och artros och ökad risk för cancer – men även leda till ökad risk för diabetes 2! I princip all medicin jag ordinerades ligger fortfarande kvar i en kökslåda.

Blev i höstas, efter 8 år som diabetespatient, friskförklarad från min diabetes typ 2 vid mitt senaste besök på vårdcentralen i Hagfors. Detta trots att diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom. Friskförklaringen innebär att jag numera får köpa nålar och lansetter själv och inte blir kallad på synundersökning och fotvård 1 gång/år. Fortsätter såklart att följa upp min vikt och glukos, ja även blodtrycket, en gång i månaden. Tack vara just denna uppföljning blev jag för några dagar sedan varse att min vikt stigit till 86,5 kg och glukosvärdet från mitt sedan 8 år tillbaka 6,5 till nu 7,9 mmol/l. Glukoshalten ligger nu alltså alldeles för högt. 😦

Min nu alltför höga vikt beror definitivt inte på dålig motion, med tanke på att vi promenerar runt 6 km ca 5 dagar i veckan. Nej, allt är avhängigt maten. Fusk med LCHF – lätt när man är två i hushållet och dessutom då och då gärna vill stoppa i sig både såväl bröd som ris, potatis och pasta. Men nu har jag börjat skärpa till min LCHF igen. Att gå in i Jul- och Nyårsfirande med alltför hög vikt och glukos – är verkligen att utmana ödet …

Lägger in ett diagram jag tog fram nyss, som visar min glukos vs min vikt. Det diagrammet visar att glukosvärdet är avhängigt vikten. Det är även helt klart så att här finns ett tröskelvärde, d.v.s. en vikt då glukosvärdet börjar sticka iväg. Det har blivit rätt många mätningar under de år som gått efter det jag åkte på diabetes typ 2. Mäter, som jag nämnde ovan, även blodtryck. Har även kunnat konstatera att ökad vikt, även ger en ökning av blodtrycket. Men här ligger jag i princip alltid bra till, 115 – 125 systoliskt och runt 65 diastoliskt tryck. Har alltid haft lågt blodtryck. Sådant som känns mycket positivt.


 

Läs mer:

https://stickans.blog/2012/06/01/diabetes-2-lchf-friskforklarad-2/

 

 

 

 

Diabetes 2 + LCHF

Diabetes 2 + LCHF => Friskförklarad på mindre än en månad

Det kan kanske låta lite överdrivet, det där att bli kvitt en kronisk sjukdom som diabetes 2 påmindre än en månad, men så är fallet trots allt. Nu är det inte bara jag som anser mig frisk från min diabetes. Även den nya läkare jag träffade vid min hälsokontroll mars 2011, sa detsamma. Detta efter att hon, dels ha tagit del av bevis i form av underbyggda diagram som jag tagit fram, dels HbA1c-värden, d v s långtidsglukosvärden. Läkaren sa vidare:

”Kan du fortsättningsvis hålla vikten så kommer du inte att få din diabetes 2 tillbaka”.

Självfallet är det därmed också så att även andra som tagit tag i sin diabetes 2, på likartat sätt borde kunna bli kvitt sin diabetes 2. Ja, jag känner själv till andra som blivit friska, efter att ha bytt till LCHF …

LCHF-kostens förträfflighet blev jag varse, dels genom en golfkompis som blivit av med sin diabetes 2 genom LCHF, dels genom googlande. Fann sajter som Andera Eenfeldts ”Kostdoktorn”:
http://kostdoktorn.se/

och Annica Dahlqvists blogg:
http://annikadahlqvist.com/

Båda dessa sajter gav mig mycket matnyttigt, i dubbel bemärkelse …, vad gäller LCHF.

EDIT:
Sedan jag skrev detta inlägg har det startats en Facebook-grupp ”Olydiga diabetiker”. Ett bra forum för den som har frågor avseende just diabetes och LCHF, eller om du tycker det är intressant att få byta åsikter inom området:

https://www.facebook.com/groups/511238985638450/

SLUT EDIT

Diagnosen
Det faktum att jag fått diabetes 2, blev jag varse vid min årliga hälsobesiktning februari 2010. Kan nämna att jag gått på sådan ”kroppslig kontrollbesiktning” sedan decennier tillbaka, först på Hälsan på jobbet, sedan efter pensioneringen på en privat läkaremottagning. Tidigare hade alla värden varit ok, men vid kontrollen februari 2010 låg glukoshalten på 20,8 mmol/l. Fick då beskedet av min läkare att jag fått diabetes 2, en kronisk sjukdom. Visst, vän av ordning kanske börjar fundera i banor, såsom att provet som visade att jag fått diabetes 2 (glukoshalt: 20,8 mmol/L på fastande mage), kanske var fel på något sätt, och att ytterligare prov borde tagits? Vill därför tillägga att jag före provtagningen faktiskt stött på ett par åkommor som är typiska för diabetes 2. Dels hade jag under tiden före provtagningen faktiskt druckit mer vatten än vanligt vintertid (dock utan att närmare reagera …), dels råkat ut för vad som verkade vara en infektion i underlivet. Båda dessa symptom har jag senare fått reda på att de är typiska för diabetes 2. Det där med törst har man ju hört redan tidigare, men detta med problem i underlivet var något nytt för mig.

Besök hos dietist
Blev som alla andra som fått den sjukdomen, inbokad hos en dietist och dessutom till en optiker för synundersökning. Diabetes påverkar ju synen negativt.
Besöket hos dietisten drog ut så pass på tiden att jag hunnit köra LCHF en tid och fått ner glukosvärdena till normala. Att så var fallet, hade jag redan fått belägg för i samband med mitt första återbesök på läkarmottagningen en månad efter diagnosen ställts. Berättade för henne om min kostomläggning till LCHF och att den visat sig så effektfull. Inget hon kände till, så jag fick av henne ett förslag på annan diet, med den logiska förklaringen.”Jag kan inte rekommendera dig annan kost än den jag fått lära mig vara lämplig vid diabetes 2”. Inget konstigt med det – men jag fortsatte såklart köra mitt race …

Den stora fördelen med mitt besök hos dietisten var att jag då fick recept på provtagningsutrustning, nålar och mätstickor för glukos. Nu kunde jag börja kartlägga mina glukosvärdena  själv rätt ordentligt.

LCHF = Low Carbon High Fat, d v s lite kolhydrater mer fett
Jag kunde snabbt konstatera att jag nu med LCHF, kunde minska ner, ja t o m sluta helt med Metformin, den medicin jag fått för att hålla nere glukoshalten.

Här vill jag dock göra ett tillägg. Jag talar mig varm för LCHF kosten, eftersom den hjälpt mig bli av med min diabetes 2. Sannolikt är LCHF-kostens effekt här huvudsakligen ett indirekt botemedel. Detta genom att den effektivt minskar ens vikt – det är med stor sannolikhet den lägre vikten som är det verkliga botemedlet. Därför är det självklart lika viktigt att man samtidigt motionerar! Det faktum att jag hyllar LCHF nästan som nästan det varande det enda allena saliggörande för att bota diabetes, är att det knappast finns någon annat lika effektivt och behagligt sätt att gå ner i vikt? Jag brukar numera köra med att jag nu äter ”aristokratisk mat”. Tänk att få äta riktigt god mat – och samtidigt gå ner i vikt! Kan ätandet verkligen bli bättre än så?

Kan också nämna det faktum att LCHF-kost och viktnedgång till följd av denna, dessutom har en positiv effekt på blodtrycket, för den som har problem med högt blodtryck. I o f s inget nytt, men vid diabetes 2 ingår det att följa upp även den biten.

Lägg därtill det faktum att halten av de farliga blodfetterna inte försämrats – allt fettätande till trots. Hos mig ökade det goda kolesterolet  (HDL) markant efter övergång till LCHF, samtidigt som det onda kolesterolet (LDL) inte påverkades nämnvärt och detta gav såklart den positiva effekten att kvoten gott/ont kolesterol ökade. Dessuutom minskade halten triglycerider, även detta positivt. Detta framgår av fig 1 nedan, som jag hämtat från min sammanställning av analysresultaten från min årliga provtagning. Ja, jag har slarvat lite mer under senare tid, lite för att lite mer anpassa min mat mot vad min sambo äter – och detta framgår av provresultaten 😦

När det gäller mina blodfetter måste jag dock lägga in en liten brasklapp. Fick för snart fyrtio år sedan min gallblåsa bortopererad, efter ett antal gallstensanfall. Sannolikt är det väl så att utan gallblåsa kan det vara så att levern kontinuerligt inte hinner producera så stor mängd galla att denna räcker till till för att bryta ner allt fett vid hög fettkonsumtion? Detta borde i så fall bidra till att en del av mitt intag av fett löper rakt igenom s a s. Därmed kan LCHF passa mig extra väl …

Kolersterol och triglycerider fr start LCHF

Fig 1: Blodfetter fr o m det jag fick diabetes 2 och därmed övergång till LCHF-kost. Här kan man se att det ökade fettintaget inte påverkat kolesterol och triglycerider negativt. Den enda effekten man kan se är att det goda kolesterolet ökat och triglycerider minskat. Det lite lägre värdet för gott kolesterol april i år, 2013, är säkert avhängigt att vi någon vecka före den provtagningen, haft en vecka på Teneriffa i samband med min dotters 50-årsdag. Då bestod enbart mina frukostar av LCHF-kost. Övriga måltider åt jag som de andra …

Här en länk som visar Kostdoktorns analys av hur man bör tolka olika värden för blodfetter: http://www.kostdoktorn.se/kolesterol#tolka Den analysen visar att mina blodfetter blev klart bättre vid övergång till LCHF.

Bra att slippa mediciner som Metformin och Simvastatin
Den största anledningen till att jag slutade med Metformin för sänkning av glukoshalten och Simvastatin för att hålla blodfetterna i schack (de vill gå upp vid diabetes 2), var självfallet det faktum att LCHF-kosten (eg. viktnedgången) snabbt gav mig normala glukosvärden – utan medicinering …  Men det är även så att dessa mediciner, i likhet med nästan alla andra mediciner, ger biverkningar. Speciellt Simvastatin bör man undvika, om man kan, eftersom den ger en ökad benägenhet till artros. Jag vet de som klagat över ledbesvär efter att de ordinerats Simvastatin.

Så idag ligger i stort sett all Metformin och Simvastatin som jag ordinerades – kvar i kökslådan …

Min uppföljning av glukos, blodtryck och vikt
Som sagt, jag har följt upp vikt, glukos och blodtryck mycket noggrant. Jobbade under mitt yrkesverksamma liv som produktutvecklare och då gällde det att A och O är att ha noggrann kontroll över alla parametrar och en ordentlig uppföljning. Utan de bitarna hamnar man lätt på villovägar … Så jag lade in samtliga värden i Excel, där jag sedan kunde ta fram olika diagram.

Glukoshalten lade jag in som funktion av tid efter måltid och tid efter intaget Metformin. Gjorde dessutom anmärkningar, när jag ätit och druckit något utöver mitt normala. Fester är såklart lite av ett måste …

I diagrammet nedan (klicka på diagrammet för att få en större bild) visar jag mina ”morgonvärden”, d v s värden som bygger på provtagning på fastande mage. Innan jag åt frukost vägda jag mig (plus att jag mätte midje- och stuss måttet, eftersom den kvoten är av intresse ur hälsosynpunkt), mätte blodtryck samt tog glukosprov.  Tog ibland flera glukosprov, för att se mätnoggrannheten. Att jag i första hand tog morgonvärden, var självklart för att försöka undvika inverkan av olika mat och dryck och tid på dygnet och därmed minimera spridningen i resultaten. Har även tagit fram diagram med glukoshalt s f a tid efter måltid och tid efter intaget Metformin.
D Glukos blodtryck och vikt 2010-2013
Fig 2 Blodtryck, glukos och vikt, från mina egna provtagningar på fastande mage

Äggkartongerna ca 500 px

Hajade först till lite grann, när jag fann den här stapeln vid trappan till bottenvåningen  en dag kom hem från golfbanan. Min sambo sa då att hon  var på väg att kasta en del äggkartonger. Rester efter några månaders intag av LCHF …  😉

PS: 5-2 kosten
Ja, 5-2 kosten verkar idag, 2013, vara på frammarsch som bantningsdiet. Vet själv de som anammat den och säger att det funkar bra. Eftersom det knappast är kosten i sig som är viktig för diabetes 2 patienter, utan vikten, så finns det väl inget som säger att den inte ska vara lika effektiv som LCHF vid diabetes? Sannolikt ett bra alternativ till LCHF, om man går ner i vikt lika enkelt – och smärtfritt med den ??? Man väljet det alternativ som känns behagligast för en själv. Alla koster/dieter som inte leder till typ jojo-bantning är säkert av godo, eftersom det är viktnedgången i sig som är det primära vid diabetes 2.