Vården har friskförklarat mig från min diabetes typ 2 – tack vare LCHF plus motion

Jag fick diagnosen diabetes typ 2 februari 2010, i samband med den årliga provtagningen hos dr Rylander. Provtagningenen visade att jag hade ett glukosvärde på 20,8!, ett värde som normalt ska ligga runt 6 på fastande mage. Övergick då direkt över till LCHF-kost. LCHF + motion var redan då en välbeprövad metod att bli kvitt denna enligt sjukvården kroniska sjukdom. Vid återbesöket hos Rylander en månad senare, var glukosvärdet normalt – detta utan att jag intagit de mediciner som jag ordinerats, d.v.s Metformin och Simvastatin. Den sistnämnda har gett åtskilliga problem med artros. Dessa mediciner har nu legat i kökslådan i sju år och har ett utgånget datum (om de nu haft någon gång haft ett datum när de var OK att inta …). Där får de dock ligga kvar, lite som ett minne.
I länken nedan från hemsidan, har jag, tidigare redovisat allt utförligt i både skrift och i diagram.
https://stickans.blog/diabetes-2-lchf/friskforklarad-inom-1-manad/
Gör dagens inlägg med tanke på att jag i höstas blev friskförklarad från min diabetes typ 2, av ansvariga vid min vårdcentral. Det tillhör knappast vanligheten att man blir friskförklarad från en kronisk sjukdom! I praktiken innebär det här att jag nu inte kommer att bli kallad till olika kontroller av syn,  fötter och annat, plus att jag nu själv får stå för kostnaden för nålar och lansetter, för självklart kommer jag även fortsättningsvis att regelbundet hålla koll på glukosvärden, vikt och blodtryck. Slarvar jag så mycket att jag överskrider det tröskelvärde som gäller min vikt. för  självklart finns ett sådant. Överskrider jag detta, så kommer jag med all säkerhet att få tillbaka min diabetes typ 2. Vissa av oss är mer predisponibla för diabetes typ 2 (åldersdiabetes) än andra. Säkert ärftligt betingat.
Lägger in ett diagram nedan som visar min glukoshalt och vikt, från februari 2010 till idag, februari 2018. Den maxvikt jag bestämt mig för att inte överskrida är 85 kg. När jag nuddat vid den vikten, så har jag skärpt till min LCHF-kost. Vi är två i familjen, så en helt ren LCHF-kost det blir det bara inte.  Inte minst med tanke på att jag då och då vill ha en pizza eller annat ”syndigt” 😉 Men motionen är minst lika viktig som kosten. I snitt promenerar vi runt 6 km en fem dagar i veckan under vintersäsongen. Sommartid blir det minst ett 80-tsl golfrundor plus gräsklippning och annat. Så länge hälsan är så bra i övrigt att det inte är något problem att motionera, så tror jag förutsättningarna för ett fortsatt friskt liv är så goda de kan vara vid min ålder.

Senaste trenden – läkemedelsföretagen vill få även friskt folk stoppa i sig mediciner

Den senaste trenden från läkemedelsföretagen – få även friskt folk stoppa i sig mediciner 😦

Det känns riktigt otäckt hur läkemedelsindustrin nu alltmer vill få folk att köpa deras mediciner ”i förebyggande syfte”. Självklart ett oerhört bra sätt att öka på sina försäljningsvolymer 😦 Att bara fortsätta och sälja till sjuka ökar ju inte volymen, så länge inte fler blir sjuka …

Nu räcker det inte med att folk många gånger stoppar i sig medicin rent i onödan, efter att ha fått en diagnos. Nu vill de lura friskt folk att ta mediciner – för att de senare i livet kanske kommer att bli sjuka …
I det här fallet är det Simvastatin som man bl a blir ordinerad när man fått diabetes typ 2.

Blev själv ordinerad både Simvastatin och Metformin, i samband med att jag åkte på diabetes typ 2 år 2010. Hann ta tabletter innan jag fick min glukosmätare. Då upptäckte  jag att jag med LCHF-kost fick ner glukoshalten till normal nivå, samtidigt som provtagning visade att blodfetterna sänkts, i st f ökat – detta utan de mediciner jag blev ordinerad, Metformin för att sänka glukoshalten och Simvastatin för att motverka förhöjd kolesterol i blodet!

Inte enbart det faktum att dessa, för många, helt onödiga mediciner – kostar samhället stora summor. I stort sett alla mediciner har mer eller mindre biverkningar, även dessa. T ex detta Simvastatin, ökar bl a risken för artros och därmed ledbesvär.

https://www.kostdoktorn.se/borde-alla-ata-kolesterolsankande-medicin