Vården har friskförklarat mig från min diabetes typ 2 – tack vare LCHF plus motion

Jag fick diagnosen diabetes typ 2 februari 2010, i samband med den årliga provtagningen hos dr Rylander. Provtagningenen visade att jag hade ett glukosvärde på 20,8!, ett värde som normalt ska ligga runt 6 på fastande mage. Övergick då direkt över till LCHF-kost. LCHF + motion var redan då en välbeprövad metod att bli kvitt denna enligt sjukvården kroniska sjukdom. Vid återbesöket hos Rylander en månad senare, var glukosvärdet normalt – detta utan att jag intagit de mediciner som jag ordinerats, d.v.s Metformin och Simvastatin. Den sistnämnda har gett åtskilliga problem med artros. Dessa mediciner har nu legat i kökslådan i sju år och har ett utgånget datum (om de nu haft någon gång haft ett datum när de var OK att inta …). Där får de dock ligga kvar, lite som ett minne.
I länken nedan från hemsidan, har jag, tidigare redovisat allt utförligt i både skrift och i diagram.
https://stickans.blog/diabetes-2-lchf/friskforklarad-inom-1-manad/
Gör dagens inlägg med tanke på att jag i höstas blev friskförklarad från min diabetes typ 2, av ansvariga vid min vårdcentral. Det tillhör knappast vanligheten att man blir friskförklarad från en kronisk sjukdom! I praktiken innebär det här att jag nu inte kommer att bli kallad till olika kontroller av syn,  fötter och annat, plus att jag nu själv får stå för kostnaden för nålar och lansetter, för självklart kommer jag även fortsättningsvis att regelbundet hålla koll på glukosvärden, vikt och blodtryck. Slarvar jag så mycket att jag överskrider det tröskelvärde som gäller min vikt. för  självklart finns ett sådant. Överskrider jag detta, så kommer jag med all säkerhet att få tillbaka min diabetes typ 2. Vissa av oss är mer predisponibla för diabetes typ 2 (åldersdiabetes) än andra. Säkert ärftligt betingat.
Lägger in ett diagram nedan som visar min glukoshalt och vikt, från februari 2010 till idag, februari 2018. Den maxvikt jag bestämt mig för att inte överskrida är 85 kg. När jag nuddat vid den vikten, så har jag skärpt till min LCHF-kost. Vi är två i familjen, så en helt ren LCHF-kost det blir det bara inte.  Inte minst med tanke på att jag då och då vill ha en pizza eller annat ”syndigt” 😉 Men motionen är minst lika viktig som kosten. I snitt promenerar vi runt 6 km en fem dagar i veckan under vintersäsongen. Sommartid blir det minst ett 80-tsl golfrundor plus gräsklippning och annat. Så länge hälsan är så bra i övrigt att det inte är något problem att motionera, så tror jag förutsättningarna för ett fortsatt friskt liv är så goda de kan vara vid min ålder.

VI SOM HAR GLUKOSMÄTARE HEMMA KAN HJÄLPA ANDRA!

Ungefär hälften av oss äldre är så feta att vi löper stor risk för att få diabetes typ 2. Hörde idag på Gomorron Sverige att detta till trots, ingen allmän hälsokontroll som skulle fångat upp de drabbade i tid, är aktuell. Kortsiktigt tänkande! Hälsokontroller för dyrbara – men sedan, när diabetes typ 2 och andra allvarliga sjukdomar brutit ut – DÅ kostar det både de drabbade och samhället! Detta eftersom stora hälsoproblem kommer som ett brev på posten när sjukdomen väl brutit ut. Diabetes typ 2 kan ju leda till cirkulationsproblem i ben och synskador är väl det allvarligaste kommer förr eller senare. Ett annat problem kan vara hudrodnad på penis med mindre trevlig ömhet som följd … Detta alltså om man inte kan hålla sin diabetes i schack med de mediciner som man får utskrivet vid första läkarbesöket som diabetes typ 2 patient. Mediciner typ Simvastatin och Metformin, som kan ge mycket besvärliga biverkningar. Tyvärr har långt ifrån alla själva upptäckt att LCHF är den klart bästa hjälpen – inte dessa mediciner!
Själv gick jag på årliga hälsokontroller och på så vis upptäcktes min diabetes typ 2. Slutade i stort sett omedelbart med Simvsastatin och Metformin och gick i stället över till LCHF. Blev med LCHF symptomfri på mindre än en månad. Detta har jag mycket väl dokumenterat här på Runda Hörnan, allt kan du ta del av, under LCHF-menyn. Jag följer dock fortfarande upp mina hälsovärden inklusive glukoshalten – för jag är inte fri för livet. Med återgång till fel kost, viktökning och frånvaro av motion är jag självklart i skiten igen.

Nu till det jag vill slå ett slag för:
VI SOM HAR GLUKOSMÄTARE, STICKOR OCH LANSETTER HEMMA KAN HJÄLPA ANDRA!
När inte samhället tycks kunna ta kostnaden för hälsokontroller, så borde åtminstone vi som redan har glukosmätare hemma, erbjuda äldre bekanta, inte minst de med övervikt och det har väl de allra flesta av oss – en gratis glukoskontroll. Erbjud släktingen, grannen eller kompisen. Komma hem till dig en morgon på fastande mage och ta glukosprov. Bara en liten minihälsokontroll alltså, men självklart åtskilligt bättre än ingen kontroll. Visar då mätningen förhöjd glukoshalt, så är det en riktig hälsokontroll på vårdcentral, lika självklart, nästa steg …
Hjälps vi åt kan vi rädda kanske hundratusentals. Alltför få kommer på kontroll i tid …