Statiner ökar risken för diabetes 2 …

I samband med att man fått diagnosen diabetes typ 2, så blir man ordinerad, inte bara Metformin för att sänka glukoshalten i blodet, utan även Simvastatin för att sänka kolesterolet. Att Simvastatin kan ge biverkningar såsom t ex muskelsmärtor, finns väl dokumenterat. Nu har det dessutom visat sig att statiner ger ökad risk för diabetes typ 2.

Should Statin Drugs Ever be Used?

Should Statin Drugs Ever be Used?

Kolesterolsänkande läkemedel ökar risken för diabetes
http://www.dios.bz/2013/05/28/studie-kolesterolsankande-lakemedel-okar-risken-for-diabetes/

Nästan alla mediciner har biverkningar och än värre blir det som regel när man måste kombinera olika mediciner. Tyvärr är det heller inget nytt att det med tiden dyker upp nya okända biverkningar hos olika mediciner.

Den här typen av rapporter vidimerar vad vi f d diabetes typ 2 drabbade redan vet, att det självklart är bättre att, efter erhållen diabetes 2 diagnos, få ner glukoshalten till normal nivå igen med hjälp av rätt kost, LCHF, i stället för att hålla glukosen i schack med hjälp av mediciner, där Metformin ordineras för att sänka glukoshalten och Simvastatin för att motverka ett väldokumenterat faktum, att kolesterolet stiger vid diabetes typ 2. Jag behöver bara gå till mig själv för att se att LCHF genomgående gett mig oförändrade eller sänkta värden för kolesterol och sänkta värden för triglycerider.
https://stickans.wordpress.com/diabetes-2-lchf/friskforklarad-inom-1-manad/

Sockerlobby

Läste i länken nedan bl a det här:
”industrin betalar akademiska professorer för att gå i deras ledband”.

Det är väl rätt vanligt att industrin kör projekt ihop med olika universitet. Universiteten bidrar med utrustning och spetskompetens inom det aktuella området och de företag som är involverade bidrar ekonomiskt, plus eventuellt utför visst fältarbete o d. Detta gör naturligtvis att doktorer och professorer hamnar i viss beroendeställning till de företag som ingår (köper tjänster) i projekt. Projekten ger ju jobb, plus att det såklart är viktigt för forskarna att få applicera sina kunskaper, så att de kommer till kommersiell nytta. Därmed inte sagt att forskarna förvanskar resultaten, men deltagande företag kan välja uppgifter som ger stor möjlighet till önskat utfall. Dessutom finns det såklart en uppenbar risk för att i projekten ingående företag, sovrar bland data i rapporterna …

New York Times om sockerlobby

Lite vinterbilder från Uddeholm och Hagfors

Lade häromsistens in lite bilder från Sunnemo. Här kommer lite vinterbilder från Hagfors och Uddeholm. Ja, i den mån man kan tala om vinter i år … Bilderna från Uddeholm, är huvudsakligen bilder vi tagit under våra dagliga promenader. Bilderna från Hagfors har vi tagit runt Uvån. Inte helt svårt att se att vi har lite förkärlek till vatten, som i sig kan vara en följd av att vi bor alldeles nere vid Uvån. Ja, kanske bättre vända på det 😉  

Först bilderna från Uddeholm.

Här nedan några av våra bilder från Hagfors längs Uvån.